Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

PROW 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Głównym celem PROW 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), spośród trzech niżej wymienionych, będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

PROW 2014-2020 będzie realizował wszystkie sześć  priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Najważniejsze priorytety PROW 2014-2020, które zostaną szczegółowo omówione na oddzielnych podstronach to:

I. Transfer wiedzy i działalność informacyjna
II. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
III. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
IV. Inwestycje w środki trwałe
V. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych
VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
VIII. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego
IX. Tworzenie grup i organizacji producentów
X. Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne
XI. Rolnictwo ekologiczne
XII. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)
XIII. Współpraca
XIV. LEADER

PROW realizowany będzie w latach: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

PROW realizowany będzie w następujących województwach: Śląskie Łódzkie Lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Mazowieckie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Lubuskie Świętokrzyskie Opolskie Warmińsko-Mazurskie Pomorskie Zachodnio-Pomorskie.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 wyniosą  13 513 295  000 euro z czego:

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji z PROW 2014-2020:

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PROW 2014-2020 !!!KONTAKT Z EKSPERTEM:


Specjalista ds. dotacji
ERYK FASTYN
Tel.kom: +48 537 030 455
Tel.kom: +48 695 747 820

e-mail: kontakt@prow.com.pl

PROW: Śląskie, Łódzkie, Lubelskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie.

PROW: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGRO INNOWACJE – POZYSKUJEMY DOTACJE Z PROW !!!